Garantiile sunt oferite conform HG 273/1994 si se stabilesc de comun acord prin prevederile contractului de executie. Cu alte cuvinte, vi se ofera garantii pentru executia lucrarii, numai in baza unui contract.
Garantia este perioada de timp cuprinsa intre data terminarii lucrarilor (inchiderea santierului) si data receptiei finale – cand se incheie un proces verbal de receptie finala.

Durata perioadei de garantie se stabileste in contractul de executie si firma are obligatia sa inlature pe cheltuiala sa toate deficientele aparute cauzate de nerespectarea clauzelor si specificatiilor contractuale.
In aceasta perioada, firma remediaza gratuit toate defectele aparute imputabile ei. Garantia nu se ofera pentru utilizarea defectuoasa.

Garantia se pierde, in mod normal, daca dvs. executati alte lucrari ce afecteaza lucrarea garantata, fara acordul executantului.
Va recomandam ca lucrarile suplimentare, efectuate dupa receptia la terminarea lucrarilor, sa fie executate de acelasi personal cu care s-a executat initial.

garantie constructii DMGART

Cookie-uri: